Skip to main content

Alegerea Editorului, 2019

Comerț Resurse

Comerț Resurse

îN țările socialiste, produse de bază destinate vânzării pe piața internă sau pentru export. Ele constau din produse finite produse în industrie și agricultură pentru perioadele anterioare și actuale, precum și existent sub forma reportare sau procurate de import. T. r. determinarea aprovizionării cu bunuri, care se opune cererii de pe piață pentru acestea.